O nama

Puni naziv škole: Javna ustanova Mješovita srednja škola  TuzlaPuni naziv škole: Javna ustanova Mješovita srednja škola  Tuzla
Adresa: Ul. Bosne srebrene br.8.
Mjesto: T u z l a
DIREKTOR: Izeta  Ikanović, dipl.ing.
Telefon direktora: 035/286-868,
PEDAGOG: Bešlagić Amra, pedagog SEKRETAR: Nermin Granić, bachelorprava
Telefon sekretara: 035/282-548
FAX: 035/282-548
ELEKTRONSKA POŠTA:  jumsstuzla@gmail.com
WEB STRANICA: www.msstuzla.com.ba
Broj zaposlenih: 45
Nastavno osoblje: 35
Broj učenika: 350
Muških: 76
Ženskih: 274

1.1. Opšti podaci o školi
JU Mješovita srednja škola Tuzla je odgojno-obrazovna ustanova koja se bavi odgojem i obrazovanjem učenika srednje škole. Sa svojim radom je počela još davne 1908. godine. Ovo je prva škola na području Tuzle koja se bavila stručnim osposobljavanjem zanatskog kadra raznog profila. Mješovita srednja škola Tuzla je svoj rad započela pod nazivom Šegrtski zanatlijski tečaji -16. novembra 1908. godine, bila je mješovitog smjera i pohađali su je učenici koji su se osposobljavali za abadžijski (krojač narodnih odijela), kazandžijski, obućarski, stolarski i krojački zanat. U početku je školovanje trajalo dvije godine. Danas se škola nalazi u istoj zgradi sa Mješovitom srednjom hemijskom školom u Ulici Bosne srebrene br.8 u Tuzli.Škola je upisana u registar srednjih škola koji je objavljen u “Sl.novinama” TK-a br. 2. od 26. marta 2008. pod brojem 27. na strani 27.. Takođe, 10. septembra 2016. god. u Službenim novinama TK, na Listi organizatora obrazovanja odraslih, JU Mješovita srednja škola Tuzla, upisana je u REGISTAR organizatora obrazovanja odraslih u KNJIGU br.1 pod rednim br.14 na strani 14.
Mješovita srednja škola Tuzla u svom sastavu ima tehničku i stručnu školu.
U tehničkoj školi obrazujemo 2016/2017. godine  sljedeće profile:- Tekstilni tehničar – dizajner odjeće- Veterinarski tehničar- Kozmetički tehničar
U stručnoj školi obrazujemo za profile:- Frizer- Obućar
U školi se obrazuju i učenici sa posebnim potrebama i to po zanimanjima:
– Kozmetički tehničar –  II razred   –  2 učenice- Tekstilni tehničar –  II razred    – 1 učenica- Kozmetički tehničar –  III razred – 2 učenice- Frizer –  I razred  –  1 učenik –  III razred   – 1 učenica
Nastavni programi su prilagođeni ili individualizirani, zavisno od toga o kojoj vrsti i stepenu oštećenja kod učenika se radi.Treba napomenuti da  su  nastavni  planovi i programi modularnog tipa rađeni po projektu EU VET  što omogućava horizontalnu i vertikalnu prohodnost  unutar NPP, a  diplome  su  priznate  u EU.Nastava  se  obavlja  u  dvije  smjene  u  8  učiona  od  kojih su  4 kabineta ( za  informatiku, hemiju, biologiju-veterinarstvo i multimedijalna učiona).Praktična  nastava  u školi  za  niže   razrede  se  obavlja  u moderno  opremljenom  kozmetičkom i frizerskom salonu i krojačkoj radioni. Viši razredi su  usmjereni  na  rad  u  salonima, veterinarskim stanicama, a obućari  u  preduzeću Intral doo BiH.